ICT NNIOT NN | B2B NN | CB NN | DC NN |  RC NN |  CW NN |  EW NN | SM NN | NETGURU NN | ITSEC NN KANKRY  facebook linkedin twitter youtube

 • Raycom s.r.o. se stal členem Czech Smart City Clusteru!

  S řešením IoT (Internet of Things, Internet věcí) se setkáváme na každém kroku. Pomocí chytrých čidel můžeme monitorovat průjezdnost křižovatek, sledovat vláhu a podle toho pak zavlažovat, pomocí chytrých čidel lze například regulovat i osvětlení ulic, a tak šetřit za elektrickou energii. Internet věcí má obrovský dopad i na města, ze kterých se stávají Smart Cities.

  Czech Smart City Cluster (CSCC) je nové sdružení pro rozvoj chytrých měst v České republice a už ohlásilo mnoho aktivit. Skupina, která spojuje zástupce byznysu, akademického světa a odborné veřejnosti, nyní buduje informační infrastrukturu na principu „smart,“ která je zaměřená na městské osvětlení. Členové sdružení dále připravují teoretické výzkumy chytrých měst na bázi virtuálních modelů. Prezidentem clusteru je děkan ČVUT Miroslav Svítek.

  V nejbližším období se cluster chce soustředit především na problematiku městského osvětlení a hledat způsob, jak uspořit energetické náklady a současně vybudovat městskou senzorickou síť pro sběr aktuálních dat. Získané informace se budou zpracovávat v datových centrech a pomocí vytvořené informační infrastruktury zpětně poskytovat specializované aplikace různým uživatelům chytrého města.

  Sdružení plánuje také speciální teoretické výzkumy. Připravuje vytvoření modelu virtuálního města, který bude pracovat s reálnými daty a umožní simulace procesů ve skutečném městě, například v oblasti mobility, energetiky nebo krizového managementu. Tak budeme možné nacházet nové způsoby řízení města, oboustranně komunikovat s jeho občany například při mimořádných situacích.

  K zakládajícím členům CSCC patří společnost Schneider Electric. E.On, Česká spořitelna, Technologické centrum Písek, Atos.

  Během prázdnin se se členem asociace Czech Smart City Cluster (CSCC, http://bit.ly/2uSdlBP) stala i společnost Raycom, s.r.o. Cílem této organizace je vybudovat jedinečné partnerství mezi společnostmi, celky státní samosprávy, územními celky, institucemi a lidmi.

  CSCC je průkopnickou organizací konceptu Smart City v České Republice. Společně chce vybudovat a rozvíjet chytrá města, kde bude sociální i technologická infrastruktura a řešení pomáhat ke zjednodušení běžných činností i života občanů právě díky zachovávání udržitelných životních standardů v jedné ruce s ekonomickým růstem. Tyto trendy zlepšují kvalitu života občanů ve všech městech následujících cestu, kterou nabízí nová digitální éra.

  Na webových stránkách společnosti Raycom (https://iot.raycom.cz) je možné získat více informací o společnosti, její nabídce a službách. V případě zájmu je možné kontaktovat pana Josefa Křišťana (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo paní Pejkovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a s ní řešit vaše konkrétní potřeby.

  Nejlepší způsob, jak předpovědět budoucnost, je navrhnout ji.

  -LiM

 • RaycomNS – Network server pod lupou

   S Josefem Křišťanem, Business Developer Managerem společnosti Raycom s.r.o., vám chceme přiblížit problematiku Network Serveru (NS).

  Jaký je rozdíl mezi data centrem, cloudem a NS?

  Datové centrum je specifická místnost nebo budova, která je uzpůsobena tak, aby uvnitř byly ideální podmínky pro provoz telekomunikačních technologií a počítačových serverů. Cloud je virtuální serverové prostředí. Lze mít jeden fyzický server rozdělený na několik serverů virtuálních. Může to ale být i tak, že mnoho fyzických serverů tvoří jeden virtuální server. Takové servery jsou standardně provozovány v datových centrech. Network Server = NS = RaycomNS je specifický software, který umí provozovat, řídit a dohledovat LoRaWAN sítě.

  Můžete přiblížit, co je NS pro LoRaWAN?

  Network Server je systém pro řízení sítí LoRaWAN. Technologie a topologie LoRaWAN je postavená tak, že se celá skládá z NODŮ (senzorů), GW (Gateway) a NW (NetworkServeru)…

  • NODE je zařízení, které vykonává onu vlastní práci. Sbírá data a odesílá je prostřednictvím protokolu do sítě LoRaWAN. Představte si teploměr, který měří teplotu a je spojen s LoRaWAN modulem – naměřená data převede do formátu protokolu LoRaWAN a odešle je v rámci sítě.
  • GW je zařízení, které přijímá signál ze sítě LoRaWAN, předává data do internetu a obráceně. Používá se také název PacketForvarder, což je vlastně správně. Binární soubor, který výměnu dat zajišťuje, se tak jmenuje. Jedná se o malou krabičku, která má na jedné straně anténu pro síť LoRaWAN a na druhé interface do internetu (GSM, ETH).
  • Network Server je software, který je odpovědný za řízení celé komunikace, správu šifrovacích klíčů, řízení paketů, management jednotlivých aplikací, registraci uživatelů a zákazníků atd.

  A jak vlastně funguje NS?

  NS je Linuxový systém. Jedná se o poměrně náročnou architekturu, skládající se z databáze a několika běžících „programů“, které vykonávají různé samostatné úkoly. Tyto jednotlivé úkoly dohromady řídí celou síť LoRaWAN. Pokud to zjednoduším – když na vstupní interface systému přijde zpráva, systém zjistí, zda je určena tomuto systému. Tedy zda je vyslaná ze zařízení, které NS zná. Pak zprávu zbaví „síťového šifrovacího klíče“ a zjistí, pro kterou „aplikaci“ je zpráva určena. V této fázi může systém udělat několik věcí. Obsah této zprávy zašifrovaný „aplikačním šifrovacím klíčem“ přepošle přímo do aplikace nebo ho uloží do databáze, kde si jej může aplikace otevřít, a tak dále. Zjednodušeně se dá říci, že výstupem z NS jsou data určená pro aplikace. Jelikož se jedná o systém, který funguje oboustranně, přenos dat umí řídit i opačným směrem. Tedy když přijdou data z aplikace, zašifruje je a pošle do sítě LoRaWAN. Záměrně neříkám, že je pošle NODU, protože NS tuto zprávu pošle do GW a ta jí „zakřičí do éteru“…

  Co přináší využívání NS?

  Toto je dobře položená otázka, protože „využívání“ nebo „užívání“ je správný výraz. Jinak byste musel NS spravovat, administrovat, dohledovat, provozovat, zabezpečovat atd. Což pro malé a střední, ale dokonce i velké projekty nemusí být vždy výhodné. Jedna instance NS může spravovat statisíce NODŮ a stovky GW. Tedy projekty o velikosti několika stovek nebo tisíc NODŮ, by kompletní zpráva NS mohla pohřbít. S naším produktem můžete růst a nejprve si ho pořídit jako službu a až poté jako vlastní omezenou instanci. A v chvíli, kdy bude LoRaWAN síť dostatečně velká, pořídit si kompletní instalaci a převzít zodpovědnost nad celým provozem NS.

  Pro koho je pořízení NS vhodné?

  Jednoduše řečeno, pro každého, kdo si chce postavit a provozovat vlastní síť LoRaWAN.

  Jedná se o nákup zařízení nebo pronájem služby?

  Obecně lze říci, že RaycomNS je software. V dnešní době není nutné plánovat nákup nějakého zařízení. My poskytujeme RaycomNS jako službu nebo ho prodáváme jako instanci SW, která běží v profesionálním cloudu. Za určitých podmínek jsme ochotni prodat i licenci na celý systém a nainstalovat jej na hardware klienta, což už by souviselo s nákupem nějakého „železa“.

  A co bude stát takové využívání NS? A za co se vlastně platí?

  Tato otázka souvisí s tou předcházející. Jde také o to, na jaké účely chcete Network Server používat. Službu pro testovací provoz máme zcela zdarma. Tedy, pokud si chce někdo vyzkoušet provoz LoRaWAN sítě, může si u nás pořídit testovací účet, který je zdarma a zatím na neomezenou dobu. V případě, že chce klient začít užívat nebo poskytovat profesionálnější službu, ale zatím neplánuje investici do mnoha nodů (senzorů), může RaycomNS využívat jako službu a platit jednotky korun za jeden node za měsíc. V případě, že se jedná o projekt většího rozsahu, může si klient objednat omezenou verzi vlastní instance. To omezení může být na maximální počet gateways, nodů nebo aplikací. V případě opravdu velkého projektu si klient může objednat neomezenou verzi vlastní instance, která poběží na našem hardwaru. Nejvyšší možností je zakoupení licence na celý systém, který klientovi nainstalujeme na jeho vlastní hardware.

  Jak dlouho lze službu NS používat?

  Neomezeně dlouho, pokud máte zaplacen pronájem. Pokud používáte RaycomNS pro testovaní či nekomerční účely, jejich využívání je prozatím zdarma. Pro ostatní komerční účely nebo profesionální činnost klientů samozřejmě stejně tak, pokud má subjekt dobu využívání NS zaplacenou.

  Sdílíme přes NS informace s nějakými dalšími klienty? Jsou před nimi naše data v bezpečí?

  To je velmi složitá otázka, ale odpovím na ni jednoduše. Žádná „vaše“ data se v Raycom NS nesdílí. Tedy beru „žádná užitečná data“ nebo chcete-li, payload. Provozní data, která ukazují stav sítě, kvalitu signálu atd. Tato data může vidět pouze administrátor, resp. provozovatel sítě. Pokud neudělá žádnou chybu sám uživatel (ztráta hesla, nesprávné zacházení s bezpečnostními klíči atp.), jsou veškerá data v bezpečí.

  Nemůže někdo napadnout data, která jsou v NS uložena?

  Musíme rozlišovat, v jakém režimu provozu bude chtít náš klient, aby se s daty zacházelo. V zásadě může mít čtyři režimy:

  1. Užitečná data se v RaycomNS nezbavují šifry a neukládají se. Jediné, co v NS zůstává, jsou provozní data o stavu sítě a podmínkách přenosu.
  2. Užitečná data se v RaycomNS nezbavují šifry, ale ukládají se do databáze, k níž má přístup klient. Dále v NS zůstávají i provozní data o stavu sítě a podmínkách přenosu.
  3. Užitečná data se v RaycomNS zbaví šifry, ale neukládají se do žádné databáze. Jediné, co v NS zůstává, jsou provozní data o stavu sítě a podmínkách přenosu.
  4. Užitečná data se v RaycomNS zbaví šifry a ukládají se do databáze, ke které má přístup klient. Dále v NS zůstávají i provozní data o stavu sítě a podmínkách přenosu.

  Z výše uvedeného je vidět, že v případě režimů 1) + 3) napadení dat není v zásadě možné, jelikož data systémem network serveru pouze proběhnou, což trvá pár milisekund. V režimech 2) + 4) to v zásadě možné je, ale díky našim profesionálním administrátorům a kvalitně zabezpečeným systémům je tento scénář velmi nepravděpodobný.

  Koresponduje disponování NS s GDPR?

  Samozřejmě se maximálně snažíme, aby systém splňoval veškeré zákonné podmínky o správě osobních údajů.

  -LiM

 • Akce - Aktivní technologie Point To Point

   Optická brána - FWRIII-3105SFP-CW-N-DR

  Tato domácí optická brána nabízí 4-portový switch 100/1000Mbps. Může pracovat v módu bridge, router nebo hybridním režimu. Její předností je automatický provisioning z DHCP serveru a dlouhý dosah WIFI. Poskytovatelé internetu mají možnost použít WAN port optický (SFP) nebo metalický (RJ45). Samozřejmostí je podpora IGMP snooping pro IPTV služby.

  Technické parametry:

  • NAT/Bridge hybridní mód - např. 3 porty pro Router s Wi-Fi,
   4. port - SetTopBox
  • Autonegace 100/1000Mbps na WAN portu
  • Flexibilní auto provision schémata – z TR069 serveru a z DHCP serveru
  • IGMP snooping v1/v2 – pro IPTV
  • Combo 1Gbps WAN port + 4x LAN 10/100/1000Base/T RJ45
  • Volitelná základna pro zakončení kabelu, uložení ochrany sváru a pigtailu
  • Wi-Fi b/g/n 2,4GHz
  • Správa a monitoring pomocí SNMP, WEB
  • QoS – Rate limit, 802.1p priority & DSCP remarking
  • Řízení rychlosti

  Media konvertor -MCT-3002SFP-DR

  S tímto media konvertorem již nebudete mít nikdy starost převést optický signál na metalický. Vyznačuje se především malými rozměry a hravě si poradí s 1Gbps přenosovou rychlostí a ot Full duplex. Jeho DIP přepínači můžete nastavit např. Autonegaci, rychlost 10/100/1000Mbps, a to jak na portu optickém, tak 100/1000Mbps na portu metalickém. Lze v něm použít jakékoliv SFP včetně 155Mbps, které media konvertor neblokuje.

  Technické parametry:

  • Konfigurace pomocí DIP přepínačů
  • Dostupný v provedení SFP, FiXED SC connector WDM, SM duplex fiber, MM duplex fiber
  • Řízení rychlosti
  • Malé rozměry 51x74x20 mm
  • Správa a monitoring v rackovém šasi – Vlan, QinQ, Module Reset, Monitoring
  • Transparentní pro VLAN
  • IEEE802.3 10/100/1000 BASE T, TX, X
  • Autonegace na TP portu
  • Spotřeba max 2,1W při 3,3V

  SFP

  SFP v gigabitovém provedení již nemůže být levnější. Lze dodat i pro většinu dostupných switchů a routerů v ČR, které mají transceivery blokované (Cisco, Juniper a pod.). Nabízíme nejrozšířenější vlnové délky.

  Např.:

  RA-S125-W31/55-LP-CX-D-CI(2 km) 1310/1550 nm cena 260,-Kč

  RA-S125-W55/31-LP-CX-D-CI(2 km) 1550/1310 nm cena 315,-Kč

  *Ceny platí při minimálním odběru 50 ks

  Ze sortimentu dále nabízíme:

  • Vlnové délky (1470 - 1640 nm nebo metalické)
  • Konektory (SC, LC, RJ45)
  • Vzdálenosti (2 - 120 km)
  • Singlemode nebo multimode 
  • Duplex, BiDi, CWDM, DWDM
  • 100Mbps, 1,25Gbps, 10Gbps, 100Gbps CFP v LR provedení
 • Raycom staví na rozvoji trendy oblastí: DC, IoT a Smart Cities

  David Čermák RaycomRaycom logoSpolečnost Raycombyla založena v roce 2003 jako výhradní distributor telekomunikační divize Tyco Electronics. Především na pohled do budoucnosti jsme se ptali obchodního ředitele společnosti Raycom Davida Čermáka.

  Kam směřuje Raycom na poli telekomunikačních služeb a produktů?

  Samozřejmě chceme být jedničkou na trhu pro dodávky určené k výstavbě kompletních datových, telekomunikačních a GSM/LTE sítí. Z toho důvodu klademe velký důraz na odbornou znalost našich zaměstnanců, protože víme, že nejdůležitější v procesu prodeje jsou především – a právě – naši lidé.

  A můžete přesněji specifikovat, jaká zařízení a řešení nabízíte a dodáváte?

  Nabízíme a dodáváme komplexní optimalizovaná řešeni od renomovaných výrobců s důrazem na jejich vysokou kvalitu. Ze zkušenosti víme, že tímto přístupem jsme schopni optimalizovat náklady spojené nejen s výstavbou, ale hlavně z dlouhodobého hlediska také s provozem a samozřejmě s údržbou takových sítí.

  Naše společnost Raycom je jedním z hlavních partnerů pro výrobce Commscope v našem regionu, mezi jehož tradiční produkty patří produkty určené k výstavbě telekomunikačních sítí – to znamená datových center, mobilních sítí a telekomunikačních sítí.

  Ve kterých zemích Raycom momentálně působí a jaký je pak výhled do budoucnosti?

  Raycom v současné době působí kromě České republiky samozřejmě i ve Slovenské republice, dále jsme zastoupeni v Maďarsku a v Polsku. Co se týče blízké budoucnosti, prudký nárůst aktivit očekáváme především právě v posledně jmenovaných zemích, tedy v Maďarsku a v Polsku, s ohledem na výstavbu moderních sítí páté generace.

  Jaké produkty z telekomunikační oblasti mají aktuálně největší podíl na trhu a které z nich nabízí právě vaše společnost?

  I když se to na první pohled nezdá – s neustále všude zmiňovanou výstavbou optických sítí – naše společnost je největším dodavatelem produktů pro výstavbu a údržbu klasických telefonních sítí. Abych byl konkrétní, především jde o teplem smrštitelné a mechanické spojky kabelů. K tomu se ještě přidávají i zářezové svorkovnice Krone.

  Nicméně, před chvíli jsem zmínil ve všech pádech skloňované optické sítě. I tady zaznamenáváme poměrně prudký nárůst zájmu o dodávky pro tuto oblast, především pak jde o optické zemní spojky a boxy, které tradičně patří mezi nesilnější portfolio společnosti Commsope. Tyto spojky jsou především určeny pro projekty sítí rovněž zmíněné páté generace.

  S tím je ale spojen i narůst dodávek optických kabelů a dalších produktů, které standardně držíme v nabídce skladem pro celý region Visegrádske čtyřky. Náš sklad je největší v České republice a na Slovensku.

  Je telekomunikační prostředí v České republice a ve Slovenské republice stabilním trhem?

  Telekomunikační trh se samozřejmě neustále rozvíjí a modernizuje, jak už se v minulosti mnohokráte ukázalo. Z tohoto pohledu, a s přihlédnutím ke zkušenostem z okolních států se jedná o stabilní trh s výhledem technologického rozvoje a růstu v následujících letech. Nespoléháme však jen a pouze na tento trend, a proto sami rozvíjíme další obchodní aktivity v oblastech dodávek technologií a produktů pro IoT, Smart Cities a datových center.

  -LiM

 • Trendy v optických sítích na rok 2018 z pohledu společnosti Raycom

  RaycomZeptali jsme se Davida Čermáka, ředitele společnosti RAYCOM jak vidí trendy pro rok 2018.

  Od dob výstavby prvních FTTH sítí uplynulo již více než deset let, nicméně náklady na budování sítí stále zůstávají hlavní překážkou pro připojení stále rychlejšího internetu pro každou domácnost. Lidé si každým rokem kupují televize, notebooky, tablety a chytré telefony, ale také nově třeba IOT produkty, nebo zabezpečovací zařízení pro domácnosti, u kterých je již standardem stálé a čím dál tím rychlejší připojení k internetu. Navíc ceny těchto zařízení jsou čím dál tím nižší.

  Výstavba optické sítě je náročná jak na kvalitní pracovní sílu, tak z pohledu získání povolení pro stavební práce. Náklady na tyto položky představují zhruba dvě třetiny (67%) celkových nákladů, zatímco produkty a technologie pro výstavbu sítě představují pouze jednu třetinu. Přestože ceny produktů pro výstavbu optických sítí klesají, cena odborné práce na výstavbu těchto sítí roste.

  Stavebními kameny těchto sítí, hlavně pro FTTH sítě jsou produkty jednodušší s nižší kapacitou. Standardně se již dnes používají tzv. „předkonektorovaná“ řešení typu plug and play, ale určitě to není za cenu kvality těchto produktů.

  Tyto produkty a řešení se v těchto sítích používají hlavně pro nedostatek lidských zdrojů při plošné výstavbě. Zde je co nejvíce práce na komponentech přesunuto do výrobního procesu, kde je kvalita práce jednodušeji kontrolována.

  Příkladem takového sofistikovaného řešení je FIBER INDEXING od společnosti COMMSCOPE. Systém je určen pro výstavbu přístupových sítí pro rodinné a řadové domy, kde očekáváme největší nárůst výstavby. I když se jedná o high-end řešení, celý systém je v podstatě vyřešen třemi prvky – spojkou, trunkovým kabelem a účastnickým kabelem. Všechny komponenty jsou samozřejmě předkonektorované. Z tohoto pohledu je velice zajímavé, že pro venkovní, resp. zemní aplikaci je zde použito více vláknových konektorů na bázi MPO (12 vl. právě pro trunkové kabely), které jsme ještě donedávna mohli vidět pouze v kontrolovaném prostředí datových center. Celé to umožňuje patentovaný konektor HFMOC, který garantuje funkčnost i v takto náročném prostředí, a to nejen díky vysokému stupni krytí IP 68, ale i díky mechanickým vlastnostem a použitým materiálům.

  Uvnitř spojky je pak uložen optický splitter, typicky s výstupy pro 2–8 zákazníků. Spojka je na vstupu i výstupu pro trunkový kabel opatřena vodotěsnými vstupy pro HFMOC konektory, a na zákaznické straně jednotlivými vodotěsnými konektory DLX. Montáž tak opravdu zvládne po krátké zaškolení kdokoliv, bez toho, aniž by musel mít několikaleté zkušenosti se svářením optický vláken, nemluvě o nákladném vybavení pro takovouto činnost – opravdové plug and play.

  spojka TENIO 22Na druhou stranu společnost COMMSCOPE má i dostupnější produkty, které ve výsledku přinesou stejnou uživatelskou hodnotu. Jedná se například o novinky v optických spojkách pro FTTH a přístupové sítě.

  Zde se nám daří zavádět spojku TENIO, která byla uvedena na trh před nedávnem a doslova vytlačuje klasické produkty společnosti COMMSCOPE v této třídě, jako je například po léta uznávaný etalon – spojka FIST-GCO2.

  Novinkou na poli spojek je také představení nové řady spojek FDC, určených pro nejvíce opomíjený segment FTTH sítí – rodinné domy. Tyto spojky jsou, tak jako v případě FIBER INDEXING, určeny pro postupné připojení jednotlivých účastníků, nicméně pro prvotní instalaci je třeba zkušeností pro práci s optickým kabelem a zakončením optického vlákna. V případě připojováni zákazníků už je úroveň práce s těmito spojkami na úrovni výše zmíněného plug and play jako u DLX konektoru, což je v případě postupného připojování zákazníků v řádu několika let velice důležité, neboť ne vždy se podaří mít po ruce technika-optika, a to nehovoříme o povětrnostních podmínkách, lidé budou chtít připojit, i když venku bude mrznout nebo pršet.

  Podobné trendy zaznamenáváme i v oblasti optických rozvaděčů nebo kabelů, zejména zvyšování kapacity jednotlivých prvků, ale o tom si můžeme napsat něco příště nebo popovídat na některé z akcí, kterých se Raycom bude v letošním roce účastnit.

  S našimi partnery společnostmi COMMSCOPE a CORNING plánujeme rozvoj obchodních aktivit jak v produktech pro budování sítí, tak pro technologie v datových centrech.

  V roce 2018 společnost Raycom posiluje své obchodní týmy na všech trzích, kterými jsou Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. V blízké budoucnosti připravujeme také otevření nového skladu v Polsku a výhledově také v Maďarsku.

  commscopecorning

   

   

Nejčtenější

Chyba: Žádné články k zobrazení