ICT NNIOT NN | B2B NN | CB NN | DC NN |  RC NN |  CW NN |  EW NN | SM NN | NETGURU NN | ITSEC NN KANKRY  facebook linkedin twitter youtube

 • Řešení propojení stávajících hlasových systémů mezi lokalitami na bázi VoIP

  LOGO SPOJINGÚvodním požadavkem nadnárodní společnosti na realizaci tohoto zadaného úkolu byla možnost hlasového propojení lokalit v České republice za pomoci již existující datové sítě a při současném zachování stávajících systémů PBX ve výrobních lokalitách podniku.

  Firma Spojing pro tuto společnost zajišťuje v České republice formou outsourcingu hlasové služby pro celkem čtrnáct lokalit – obchodní zastoupení, tři výrobní závody a deset distribučních středisek. Vzhledem k nutnému datovému propojení všech lokalit vznikl záměr k propojení lokalit po hlasové linii po již existujících datových linkách při zachování stávajících telefonních ústředen ve výrobních závodech s přihlédnutím k jejich kapacitní velikosti.

  innovaphone voip gateway IP311 front enPro řešení bylo zvolena technologie VoIP bran Innovaphone, které lze implementovat do stávajících telefonních systémů. V lokalitách distribučních středisek došlo k nasazení nových VoIP zařízení Innovaphone IP311 (na obrázku vlevo), IP411 a osvědčených IP telefonních přístrojů IP111 (obrázek vpravo). V lokalitě hlavního výrobního závodu bylo vytvořeno pomocí VoIP brány Innovaphone IP1060 s rozhraním ISDN PRI propojení se stávající telefonní ústřednou Avaya Definity. IP1060 zároveň zajišťuje i propojení zbývajících telefonních ústředen výrobních závodů a obchodního zastoupení za použití VoIP H.323 trunků. Pro celý systém všech lokalit je zajištěno řízení VoIP komunikace a distribuce potřebných licencí pomocí VoIP brány Innovaphone IP0010.

  Z důvodu zajištění bezpečnosti byla ve stávající datové síti vytvořena oddělená hlasová VLAN pouhou změnou konfigurace bez nutnosti dalších finančních nákladů.

  innovaphone IP Telefon IP111 gewinkelt mit Hintergrund enNasazení VoIP technologie probíhalo v období 2015-2017. Výsledkem byly nemalé úspory na úhradách za spojení operátorům i kladné hodnocení za strany uživatelů, kteří vnímají zlepšení kvality hlasového spojení při volání mezi lokalitami.

  Řešení bylo přijato ze strany klienta velmi pozitivně i po stránce ekonomické neb nemuselo dojít k okamžité výměně zařízení a následné případné rozšiřování VoIP telefonních přístrojů v lokalitách obchodního zastoupení a výrobních závodů může být postupné a za cenu pořízení VoIP telefonních přístrojů a rozšíření licencí.

  Společnost Spojing se už od svého vzniku v roce 1997 zaměřovala na oblast TDM telefonie, která je v širším okruhu známa spíš jako klasická. Po fúzi došlo k posílení kolektivu techniků a k rozšíření činnosti i do oblasti datových služeb a správy datových sítí. Díky znalosti obou problematik mohla firma plynule začlenit do svého portfolia i stále žádanější hlasová řešení na technologii VoIP. Těchto zkušeností pak právě využila i k realizaci výše představeného řešení, kdy dokáže plně zabezpečit postupný přechod na plné VoIP řešení. Pro klienty to má nespornou výhodu ve formě rozložené investice, neboť dochází k postupné obměně zařízení, které je časově téměř neomezené a je závislé pouze na investičním plánu a možnostech klienta.

  Výsledné řešení je vždy vytvářeno na základě konzultací mezi zákazníkem a firmou Spojing, kdy ze strany firmy Spojing jde o snahu najití optimálního řešení dle potřeb zákazníka.

  -LiM

Nejčtenější

Chyba: Žádné články k zobrazení