ICT NNIOT NN | B2B NN | CB NN | DC NN |  RC NN |  CW NN |  EW NN | SM NN | NETGURU NN | ITSEC NN KANKRY  facebook linkedin twitter youtube

Ochrana aplikací – klíčová součást strategie rozvoje každé organizace

f5 lPodle reportů etablovaných internetových prohlížečů je více než 50 % komunikace s webovými servery šifrované prostřednictvím protokolu TLS/SSL a nástupem HTTP/2 bude tento trend ještě zesilovat. Společnosti Google dokonce uvádí, že 77 % všech vyhledávácích dotazů je šifrovaných a to oproti 52% z konce 2013.

„Důvodem je zajištění integrity komunikace a eliminace zranitelnosti uživatelů vůči internetovým hrozbám jako je zcizení citlivých dat ať už privátního nebo komerčního charakteru. HTTP/2 je podle dohody největších výrobců internetových prohlížečů možné používat jen v jeho šifrované podobě,“ uvedl Jakub Šumpich, country manager F5 Networks pro Českou republiku.

SSL je ale také výzvou pro podniky a statní organizace. Rozšifrování klade nemalé požadavky na výkon hardwaru, který takovou operaci provádí. Navíc pokrok je neúprosný a s rostoucími hrozbami vznikají nové šifrovací algoritmy, jejichž podporu je nezbytné zajistit. SSL je naopak také nástrojem pro útočníky, aby v šifrované komunikaci schovali útok na aplikační servery.

„Pro účinnou ochranu webových aplikací se doporučuje dělat bezpečnostní inspekci provozu proti útočným vektorům teprve po rozšifrování SSL protokolu ještě před dosažením aplikačních serverů. Jedině tak je zajištěno, že útok bude zastaven dříve, než infikuje samotnou aplikaci,“ upřesňuje Jakub Šumpich.

Právě kvůli SSL klasický síťový a NG firewall nebo IPS/IDS nevidí „dovnitř“ provozu a nejsou schopny identifikovat včechny útoky, které mohou ohrozit kritickou infrastrukturu zákazníka.

Podle reportu společnosti F5 Networks „Annual State of Application Security“, který je výsledkem dotazování IT specialistů od více než 3000 zákazníků z celého světa, 50 % respondentů uvedlo, že útoky na aplikační vrstvě jsou častější než na síťové vrstvě. 58 % tvrdilo, že tyto druhy útoku jsou mnohem závažnější a 63 % respondentů uvedlo, že je těžší je odhalit než útoky na síťové vrstvě. Většina (67 %) také potvrzuje náročnější eliminaci aplikačních hrozeb. 57 % dotázaných pak konstatuje, že nedostatečná viditelnost do SSL až na aplikační vrstvu je překážkou k naplnění robustní bezpečnostní strategie.

Report také zmiňuje, že 50 % podniků provozuje mezi 500 a 2500 aktivních aplikací, 12 % pak více než 2500. I když třetina aplikací byla kritická pro fungování dotazovaných společností, pouze 35 % respondentů disponovalo prostředky pro detekci zranitelností a jen 30 % prostředky k nápravě těchto problémů.

Hackeři vždy byli o krok napřed. Proč tomu tak je?

„Je to docela jednoduché. Útočníkovi stačí najít jen jednu zranitelnost, ale my se musíme bránit proti všem útokům. Zabezpečení 100 % svých dat a 100 % sítí se tedy zdá být beznadějným úkolem. Proto věříme, že existuje jiné řešení – více moderní – které pramení z myšlenkového experimentu: Co kdyby neexistovaly firewally? Odpovědí je řešení spočívající v (a) jednoznačném určení totožnosti uživatele a (b) obraně kritických aplikací pomocí tzv. full-proxy architektury,“ upřesňuje dále Jakub Šumpich.

Už základní modul společnosti F5 Networks Local Traffic Manager (LTM), postavený na bázi full-proxy architektury, zajistí organizacím plnohodnotnou funkci terminace SSL provozu společně se zajištěním load-balancingu provozu na aplikační servery. Díky velmi výkonnému hardwaru, kterým F5 disponuje, se také nabízí konsolidace výpočetního výkonu a přesun terminace SSL ze serverů na F5. Z bezpečnostního hlediska je konsolidací také minimalizovaný útok na knihovny OpenSSL, které se často na serverech používají.
Modul Access Policy Manager (APM) zajistí účinnou autorizaci a autentizaci přístupu k aplikacím a určí tak jednoznačnou totožnost uživatele. SSL je také výzvou pro organizace z pohledu ochrany svých zaměstnanců. Secure Web Gateway od F5 zajistí nejen rozšifrování, ale také inspekci provozu. Řešení také umí zajistit různé politiky přístupu pro různé skupiny zaměstnanců např. restrikcí přístupu na sociální sítě.

Jak chránit aplikace v hybridních cloudech

Podle zprávy „2016 Global Cloud Index“ cloudový internetový provoz se do roku 2019 zečtyřnásobí a dosáhne 8,6 Zettabytes, což bude reprezentovat 84 % veškerého provozu datových center.

To koreluje s výstupy reportu společnosti F5 Networks „Annual State of Application Security“. 67 % podniků odhaduje, že polovinu svých aplikací budou do konce tohoto roku provozovat v cloudu.

Stále více společností tedy zvažuje jak elasticky rozšířit kapacitu svých aplikací nad rámec současné instalované infrastruktury a zároveň optimalizovat investiční a provozní náklady. Nabízí se buď řešení privátního nebo veřejného cloudu. To ovšem implikuje, že naše data a aplikace budou stále více distribuovány mezi těmito prostředími.

„V obou případech je pak architektonickou výzvou jak zajistit stejnou míru ochrany aplikací a dat v těchto hybridních prostředích doma i v cloudu a jak k těmto aplikacím zajistit bezpečný přístup. Mění se vnímání bezpečnostního perimetru, který je logicky definovaný napříč jednotlivými aplikacemi nehledě na to, kde jsou instalovány. Ve veřejných cloudech je navíc poskytovatelem garantována dostupnost hardwarové infrastruktury konče hypervisorem. Zabezpečení a dostupnost samotné aplikace zákazníka je odpovědností zákazníka,“ podotýká Jakub Šumpich.

Moduly Advanced Firewall Manager (AFM) a Application Security Manager (ASM) adresují tyto výzvy a zajistí ochranu aplikací v nově definovaném bezpečnostním perimetru. Již zmíněný Access Policy Manager (APM) je také možné použít pro řešení Single Sign-On nebo federaci (sdružení) přístupu k aplikacím v rámci datového centra a cloudu.  APM je také možné využít pro vzdálený přístup (VPN) pomocí protokolu SSL (v internetovém prohlížeči nebo pomocí nativního klienta, který poskytuje plnou L3 připojitelnost).

72 % případů narušení kybernetické bezpečnosti je způsobeno zranitelností aplikací a zneužitím uživatelských přístupových dat. 

„Zákazníkům často klademe otázku, zda jejich rozpočty do IT bezpečnosti skutečně zajistí plnohodnotnou ochranu před dnešními hrozbami. Branou k citlivým datům pro útočníky není síť, ale jsou to právě aplikace,“ uzavírá Jakub Šumpich.

F5 poskytuje řešení pro svět aplikací a pomáhá organizacím ve škálování datových center, cloudu, telekomunikačních sítí a v oblasti softwarově definovaných sítí (SDN) s cílem úspěšně poskytovat aplikace a služby komukoliv, kdekoliv a kdykoliv. F5 umožňuje rozšířit dosah IT prostřednictvím otevřeného, rozšiřitelného konceptu a bohatého partnerského ekosystému s předními technologickými dodavateli. Největší světové podniky, telco operátoři a ISP, vládní a e-commerce subjekty spoléhají na F5, že budou nadále o krok napřed v oblasti Cloudu, zabezpečení a mobility.

Autor: David Rippl


Nejčtenější

Chyba: Žádné články k zobrazení