Jake trendy budou pohánět digitální byznys v příštích letech?

Nově publikovaná hype křivka rodících se technologií (Hype Cycle for Emerging Technologies, 2017) sestavená analytiky společnosti Gartner odhaluje tři hlavní trendy, díky nimž podniky v nadcházejících deseti letech úspěšně zvládnou digitální ekonomiku. Jsou to všudypřítomná umělá inteligence, transparentně pohlcující zážitky a digitální platformy.

Hype křivka rodících se technologií je nejdéle pravidelně publikovanou křivkou a je zároveň jedinečná tím, že při jejím sestavování jsou sbírány informace o více než 2 tisících technologiích a trendech napříč obory. Technologie umístěné na této křivce mají potenciál výrazně zvyšovat konkurenční výhodu během příštích pěti až deseti let. „Podnikoví architekti, kteří se zaměřují na technologickou inovaci, by měli tyto hlavní trendy a technologie sledovat a zamýšlet se nad možným dopadem na jejich podnik,“ vysvětluje ředitel výzkumu Gartner Mike J. Walker.

 

Všudypřítomná umělá inteligence (AI everywhere) je prvním a zároveň nejdůležitějším megatrendem, neboť půjde o průsečík obrovské výpočetní síly (stále častěji díky GP/GPU spíše než CPU čipům), prakticky nekonečných zdrojů dat (díky IoT/senzorům) a dříve nepředpokládaným pokrokům v oblasti hlubokých neuronových sítí. V praxi půjde o  technologie jako je hluboké učení, hluboké posilované učení, obecná AI, autonomní vozidla, kognitivní výpočty, komerční UAV (drony), konverzační UI, správa podnikových taxonomií a ontologií, strojové učení, chytrý prach, chytří roboti nebo chytrá pracoviště.

Transparentně pohlcující zážitky (transparently immerstive experience) jsou druhým megatrendem, jež je definován rostoucím počtem technologií orientovaných na vzájemné prolínání lidí, firem a věcí. Jeho význam bude narůstat s tím, jak se technologie stávají přizpůsobivějšími, kontextuálnějšími a „tekutějšími“ – napříč pracovištěm, domovem a při interakcích firem s lidmi. Patří sem technologie z křivky, jako jsou 4D tisk, rozšířená realita, počítačově mozková rozhraní, připojená domácnost, rozšiřování lidských schopností (smyslů), elektronika postavená na nanotrubicích, virtuální realita a volumetrické displeje.

Digitální platformy (digital platforms) jsou třetím klíčovým trendem – jde v podstatě o způsob, jakým se rodící se technologie budou „promítat“ do světa podnikového IT a byznysu. Budou totiž potřebovat odpovídající základy z hlediska objemu zpracovávaných dat, odpovídajícího výpočetního výkonu a ekosystémů umožňujících všudypřítomnost. Posun od dělené či roztříštěné technické infrastruktury směrem k platformám podporujícím ekosystémy umožní rozvoj zcela nových obchodních modelů postavených na propojování lidí a technologií. Patří sem G5, digitální dvojče, edge computing, blockchain, IoT platforma, neuromorfní hardware, kvantové výpočty, bezserverové PaaS a softwarově definovaná bezpečnost.

Kombinace těchto tří témat pak vytváří poptávku po technologiích orientovaných na lidi a pohlcujícchí prostředí – ať už se jedná o chytré pracoviště, připojenou domácnost, rozšířenou realitu, virtuální realitu nebo případná další rozhraní mezi mozkem a počítačem. Tyto interakční a uživatelské technologie pak s sebou táhnou další trendy zobrazené na hype křivce,“ dodává Walker.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Implementace technologii BGP FlowSpec proti bezpečnostním hrozbám

Dial Telecom,implementoval ve své páteřní síti technologii BGP FlowSpec, umožňující efektivně reagovat na kybernetické bezpečnostní hrozby.

Technologie BGP FlowSpec, definovaná dokumentem "RFC 5575", umožňuje odklánět, omezovat velikost či zcela zahazovat provoz konkrétních, specificky popsaných datových toků (flows), čímž zásadním způsobem zrychluje, zlepšuje a zpřesňuje řízení nežádoucího datového provozu, jako jsou například DDoS útoky, nezávisle na použité platformě, tedy na různých zařízeních různých výrobců.

"V návaznosti na sofistikovaný systém detekce provozních anomálií tak BGP FlowSpec tvoří další krok v bezpečnostní politice naší páteřní sítě, do níž spadá též členství v projektu FENIX a aktivní participace v rámci platformy CSIRT.CZ," říká Zbyněk Pospíchal, člen týmu network managementu ve společnosti Dial Telecom, a.s.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Nové produkty – dvoupásmové Wi-Fi AC unifikované přístupové body – podporují nejnovější Wi-Fi technologie

Společnost D-Link představila dva nové unifikované přístupové body (AP), navržené pro posílení konektivity a výkonu bezdrátových sítí pro malé a střední firmy. Wi-Fi AC unifikovaný přístupový bod s volbou pracovního pásma (DWL-3610AP) a Wi-Fi AC1200 dvoupásmový unifikovaný přístupový bod s externími anténami (DWL-6610APE) nabízejí bezkonkurenční výkon, rychlost přenosu, škálovatelnost a flexibilní správu bezdrátové sítě za dostupnou cenu.

D-Link také inovoval svoji nejprodávanější Wi-Fi řídící jednotku DWC-1000. Nová HW revize přináší výkonnější procesor a 2x více paměti. V základní verzi se zvýšil počet spravovatelných přístupových bodů z 6 na 12 AP. Pomocí licencí lze nyní rozšířit celkový počet AP řízených z jedné řídící jednotky až na 66 AP.

Firmy jsou dnes stále více závislé na rychlém a spolehlivém bezdrátovém připojení pro notebooky, tablety, smartphony, VoIP telefony a další připojovaná zařízení. Tyto nové unifikované přístupové body nabízejí malým firmám nejjednodušší a cenově nejdostupnější možnost upgradu na technologii Wi-Fi AC, která jim umožní zvýšit rychlost bezdrátového připojení, využívat méně rušené Wi-Fi pásmo 5 GHz a také vybudovat velmi flexibilní a snadno spravovanou bezdrátovou síť, která může růst spolu s jejich podnikáním.

Díky rychlejšímu a kvalitnějšímu Wi-Fi připojení pro větší počet zařízení umožňují tyto nové produkty zaměstnancům i ostatním osobám na pracovišti bezproblémové procházení webových stránek a stahování souborů, plynulé streamování médií a rychlou práci s cloudovými aplikacemi.

Mezi klíčové výhody patří:

  • Lepší Wi-Fi připojení pro více zařízení – Technologie 802.11ac v pásmu 5 GHz přináší kvalitnější připojení a větší datovou propustnost pro všechna firemní bezdrátová zařízení.
  • Ideální pro firmy, které chtějí přejít na Wi-Fi AC – Podpora dvou pásem pro zařízení s technologií 802.11n a 802.11ac a rychlost až 867 Mb/s v méně přetíženém Wi-Fi pásmu 5 GHz.
  • Jednoduchá centralizovaná správa – Možnost seskupit až 16 přístupových bodů do automaticky konfigurovatelného clusteru. Při nasazení spolu s Wi-Fi řídící jednotkou (DWC-1000 nebo DWC-2000) lze centrálně spravovat až 1 024 přístupových bodů a vytvořit tak vyspělou bezdrátovou síť, která se sama organizuje, optimalizuje a překonává poruchy.
  • Více názvů sítě (SSID) – Z jednoho fyzického přístupového bodu lze vytvořit až 16 (DWL-3610AP) nebo 32 (DWL-6610APE) virtuálních přístupových bodů. To umožňuje rozdělit Wi-Fi síť pro různé účely, například pro interní aplikace, připojení pro hosty, pokladní zařízení, elektronické informační systémy atd.
  • Vyšší výkon – Technologie Band steering (přidělování vhodného pásma), Airtime Fairness (optimalizace přenosů v síti pro různě rychlá zařízení) a RF Management (ochrana proti vzájemnému rušení) zajišťují automatickou centrální správu bezdrátového pokrytí a zvyšují propustnost Wi-Fi sítě i v případě současného připojení rychlejších a pomalejších zařízení.
  • Funkce QoS – Podpora QoS 802.1p pro vyšší propustnost a lepší fungování aplikací citlivých na zpoždění dat, například VoIP komunikace nebo streamování videa.
  • Atraktivnější a štíhlejší design – nový DWL-6610APE měří na výšku méně než 4 cm, což umožňuje nenápadnou instalaci přístupových bodů na strop nebo na stěnu.
  • Omezení mrtvých bodů a obtížně připojitelných míst – DWL-6610APE nabízí vyšší dosah a flexibilitu pomocí odpojitelných externích antén, což umožňuje dosáhnout lepšího pokrytí celého prostoru.

Tyto unifikované Wi-Fi AC přístupové body se dají přizpůsobit potřebám všech firem, které chtějí vylepšit svoji bezdrátovou síť. Nabízejí cenově výhodný způsob, jak snadno zajistit rychlé a efektivní připojení bez nutnosti dalších investic do specializovaných týmů pro správu sítě.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor