ICT NNIOT NN | B2B NN | CB NN | DC NN |  RC NN |  CW NN |  EW NN | SM NN | NETGURU NN | ITSEC NN KANKRY  facebook linkedin twitter youtube

Trendy: Rok 2018 bude ve znamení přechodu na co nejflexibilnější IT

Nejen technologie, ale i požadavky zákazníků se rychle vyvíjejí a firmy se jim musí přizpůsobovat. V době digitální transformace to znamená především zajistit flexibilitu IT, využívat moderní vývojářské a implementační nástroje a naplno zužitkovat hodnotu dat.

mindmap 2123973 1920Společnost Dimension Data předpovídá na nadcházející rok šest trendů v oblasti digitální infrastruktury, které mohou firmám přinést výraznou konkurenční výhodu. Patří mezi ně např. větší využívání SaaS, celoflashových úložišť nebo důraz na nástroje rozhraní API.

1. Rychlost bude důležitější než náklady

V dnešním světě plném rychlých změn cítí firmy neustálý tlak, a proto většina z nich vědomě upřednostňuje rychlost před náklady. Z toho vyplývají některé zajímavé změny v uvažování manažerů zodpovědných za IT své firmy.

V roce 2018 budeme svědky situace, kdy se vedoucí pracovníci při úvahách o investicích do technologií nebudou zdržovat zdlouhavými podrobnými analýzami. Namísto toho zvolí technologii či platformu s nejrychlejší návratností prostředků. Ve snaze dosáhnout rychlosti a flexibility, kterou si digitální transformace vyžaduje, se firmy soustředí na odstraňování překážek, které by je mohly v jejich snaze brzdit.

Kvůli rychlosti nástupu služeb založených na cloudu budou společnosti přehodnocovat rozsah své závislosti na stávající infrastruktuře. Budou také hledat způsoby, jak pro své zaměstnance, zákazníky a partnery zajistit potřebnou rychlost, kvalitu a dostupnost služeb provozovaných v prostředích cloudu. V příštím roce rovněž uvidíme více firem, které budou využívat softwarově definované sítě v datových centrech, hybridních WAN sítích a rozsáhlých LAN sítích s cílem transformovat své sítě.

V nadcházejících 12 měsících bude pro firmy důležité stanovit technologie a platformy, které přinesou potřebné výsledky s požadovanou rychlostí. Například namísto implementace dalších vrstev zastaralých úložných zařízení dojdou některé společnosti k názoru, že mohou pracovat rychleji, když budou používat pouze flashová úložiště.

2. Nástroje podporující inovace a diferenciaci budou rozhodovat

Nejlépe na tom v roce 2018 budou firmy, které využijí nástroje, jež jejich vývojářům umožní inovovat a vyvářet nové způsoby, jak se odlišit od konkurence. Nové typy aplikací totiž budou vyžadovat moderní vývojářské a implementační nástroje, především z oblasti kontejnerizace.

Roste počet organizací, které úspěšně urychlují svou digitální transformaci tím, že využívají SaaS (Software-as-a-Service) platformu pro méně důležité procesy. Mohou tak zužitkovat neustálý vývoj, škálovatelnost a standardy, které oblast SaaS nabízí. Využívání služeb SaaS k zajištění hladkého provozu v nekritických oblastech umožňuje zaměřit firemní zdroje na tvorbu a rozvoj konkurenční výhody v jiných sférách, například ve výrobě, ve vztazích se zákazníky nebo ve vývoji specializovaných zákaznických aplikací.

3. Vzestup API (Application Programming Interface)

Společnosti stále častěji poznávají význam rozhraní API, které jim umožňuje vyvíjet aplikace a služby a generovat tak vyšší zisky. Tato evoluce je známá jako „vzestup ekonomiky API“. V nadcházejícím roce budou firmy muset držet krok se změnami v rozhraních API a zajistit investice do těchto rozhraní, aby podpořily svůj růst.

Typ a počet rozhraní API, které si jednotlivé organizace zvolí, budou záviset na několika faktorech, včetně rozsahu, v němž chtějí nebo potřebují abstrahovat základní technologie. Vezměme jako příklad proces správy několika cloudů: Jestliže firma používá pouze jeden či dva cloudy, řekněme Microsoft Azure a AWS, obvykle bude psát přímo pro rozhraní API těchto cloudů. Ale pokud používá šest či sedm cloudů, díky nimž dosahuje potřebných obchodních výsledků, bude raději psát pro API v některém nástroji pro správu cloudů.

4. Posun od technologií k službám

Celé IT odvětví se shoduje, že modelem budoucnosti je hybridní informační prostředí. Hybridní IT má ovšem zásadní důsledky pro architekturu, s nimiž se musí firmy v následujícím roce vypořádat.

V posledním desetiletí soustřeďovaly IT týmy velkou část svého úsilí na integraci technologií a během tohoto období panoval velký tlak na technologickou standardizaci, aby byla integrace možná. Nástup hybridního IT celé paradigma změnil: zvládnutí hybridního informačního prostředí vyžaduje zaměřit se nikoli na integraci technologií, ale služeb. Architektura většiny firem s tím ovšem při svém sestavování nepočítala.

V roce 2018 budou firmy kromě investic do vhodných rozhraní API muset revidovat své architektury a zajistit jejich připravenost a odolnost vůči budoucímu vývoji.

5. Tlak na zužitkování obchodní hodnoty dat

V roce 2018 nastane intenzivnější posun směrem k využití hodnoty uložené v datech. Firmy budou muset zajistit, aby byla data dostupná kdykoli všem, kteří je potřebují. Jedná se o ryze data-centrický pohled na IT.

Dnes existují dvě síly, které stojí za přesunem pozornosti k hodnotě dat:

  • V první řadě nástup celoflashových úložišť způsobil, že se organizace již nemusejí tolik zabývat různými typy a vrstvami úložiště. Dnes je možné navrhnout architekturu tak, že náklady již nejsou problém. Stačí přejít na celoflashové úložiště, které urychlí provoz společnosti.
  • Druhou, ještě důležitější silou je skutečnost, že v průběhu digitální transformace narůstá význam dat. Nyní se klade důraz na hledání nových hodnot v datech – a na schopnost tuto hodnotu rychleji zužitkovat. Vzniká tak otázka, kde musí data být, aby bylo možné jejich hodnotu vytěžit, a jaký typ analytiky použít.

Dobrým příkladem je letošní ročník závodu Tour de France: analytická platforma Dimension Data obsahovala strojové učení a komplexní algoritmy, které propojily historická data ze závodů s těmi aktuálními. Díky tomu bylo možné v průběhu 23denní události zprostředkovat hlubší analýzu jednotlivých závodů i celé Tour.

6. Všudypřítomná programovatelná infrastruktura

V posledních letech se vývojáři zaměřovali na rozvoj své výpočetní technologie tak, aby splňovala požadavky, které se do budoucna očekávaly. A až po dokončení vývoje aplikace se řešily otázky sítě a zabezpečení. Kromě toho aplikace běžely na rigidní infrastruktuře, která vznikala s vysokými náklady, protože musela obstát i při vysoké zátěži ve špičkách, kdy se používají všechny síťové a zabezpečovací služby najednou.

Vše se změnilo s nárůstem využívání softwarově definované infrastruktury, kterou lze programovat a lépe přizpůsobovat jednotlivým aplikacím. Síťové a zabezpečovací služby, které umožňují přesun a ochranu dat, lze nyní flexibilně upravovat a zajistit tak požadavky aplikací na konektivitu a zabezpečení, založené na změnách ve firmě. Infrastruktura se stává „živým a dýchajícím“ organismem, který splňuje požadavky na moderní digitální byznys.

Jak jsme na tom s těmito trendy v České Republice?

„Ačkoli je český IT trh v rámci Evropy poměrně vyzrálý, v příštím roce dojde pouze k omezené   implementaci výše zmíněných trendů. Je to způsobené silnou pozicí IT oddělení uvnitř některých společností, které často ochraňují staus quo konzervativním přístupem ke změnám. Důvodů k tomuto postoji je mnoho, jako například bezpečnost, obavy ze ztráty dat, obavy z nemožnosti naplňovat požadavky legislativy či jiné technické argumenty. Vzhledem k nastupující transformaci obchodu a využívání nových obchodních modelů je však nezbytné objektivně zhodnotit tyto argumenty, zhodnotit stávající stav infrastruktury a mít na paměti žádané nové business hodnoty, kterých chce společnost v požadovaném horizontu dosáhnout. Pokud společnosti disponují potřebnými interními prostředky pro dosažení požadovaných cílů, tak patří mezi ty šťastnější. Ty druhé společnosti, které si uvědomují slepá místa, nedostatečné zdroje a procesy jsou pravděpodobně těmi, kdo zmiňované trendy využijí,“ komentuje Jiří Volek, Solutions Manager Dimension Data Czech Republic.

„Nové trendy IT jako SDN (software-defined networking), automatizace či orchestrace nejsou zatím tolik tlačeny byznysem, jako spíš technologickým entuziasmem některých pokrokovějších IT pracovníků, jejichž snahou je být technologicky ‚IN‘, někdy zefektivnit provoz IT, ale již bez vazby na byznys. Vrcholná IT řešení na úrovni hybridních cloudů přinášejí optimální podporu obchodu, ale také větší nároky na kvalifikaci IT pracovníků a změny v procesech. Firmy, které dokážou překonat tyto přirozené bariéry a nastaví optimální spolupráci mezi obchodním a IT oddělením, čeká zářná budoucnost. Jen takové firmy budou schopné flexibilně reagovat na změny na trhu,“ doplňuje Tomáš Bartoš, Business Development Manager Dimension Data Czech Republic.

-LiM

Průzkum: IP telefony využívá 39 % českých SMB firem, klasické telefony mizí

Infografika GFI telefoniesledky průzkumu mezi partnery řešení Kerio provedeného v září 2017 hovoří o tom, že nejvyužívanější telefonní platformou jsou v českých SMB firmách mobilní telefony, které společně s VoIP telefonií rychle vytlačují z podniků klasické telefonní linky. Důvodem nasazování IP telefonů jsou především výhodnější provozní náklady, bohatší funkčnost a možnosti integrace s podnikovou IT infrastrukturou.

Telefonní hovory jsou po elektronické poště druhým nejvyužívanějším kanálem pracovní komunikace, když jsou v mnoha oblastech jako například v oblasti řízení vztahů se zákazníky nezastupitelnou komunikační alternativou. SMB firmy dnes upřednostňují VoIP ústředny, které lze snadno propojit s CRM a jinými systémy a poskytují pokročilé funkce typu směrování, záznamu a evidence hovorů, konferenčních hovorů, posílání hlasových zpráv do e-mailu, nebo integrace s mobilními telefony typu iOS či Android.

Hlavní zjištění průzkumu:

•             Největší poptávka mezi zákazníky produktů Kerio je aktuálně po řešeních komunikace (72 %).

•             V oblasti pracovní komunikace nejvíce využívají e-maily (100 %), telefonní hovory (58 %) a osobní setkání (21 %), chat či sociální sítě jen minimálně.

•             Telefonní infrastruktura využívaná pro pracovní hovory zahrnuje mobilní telefony (u 95 % firem), stolní telefony (47 %), IP telefony (39 %) a Skype (5 %).

„Jak se říká, jeden telefonní hovor vydá za deset e-mailů, a podnikání velké části SMB firem je na telefonování závislé,“ řekl Zdeněk Bínek, zodpovědný za prodej řešení GFI Software v České republice a na Slovensku. „Moderní VoIP telefonní systémy eliminují hranici mezi IT a komunikačním světem a efektivnější hlasová komunikace spolu s možností telefonovat odkudkoliv za minimální provozní náklady je důvodem, proč klasické telefony rychle mizí z našich pracovních stolů – buďto úplně, nebo je nahrazují IP telefony.“

Zadavatel průzkumu, společnost GFI Software, nabízí v segmentu telefonie Kerio Operator, systém telefonní ústředny založený na protokolu VoIP, který poskytuje výkonné a současně cenově dostupné funkce hlasové a obrazové komunikace vhodné pro malé a středně velké firmy. Kerio Operator využívá stávající počítačovou síť a standardní protokol Session Initiation Protocol (SIP).

-LiM

Nová řada extrémně škálovatelných serverů

Extrémně škálovatelné servery umožňují podnikům, aby plně využily výhod AI. Díky své jedinečné architektuře, jsou podnikové servery optimalizovány pro strojové učení, pro zajištění kritických podnikových aplikací a pro in-memory aplikace.

Aby mohly podniky využívat širokých možností umělé inteligence, potřebují extrémně výkonnou infrastrukturu. BullSequana S tuto výzvu zvládá díky kombinaci výkonných procesorů – CPU a GPU. Flexibilita serveru BullSequana S využívá prověřené modulární architektury a díky integraci GPU nabízí zákazníkům možnost přidat strojové učení a umělou inteligenci do stávajících podnikových pracovních postupů. V rámci jednoho serveru jsou podle požadavků zákazníka zkombinovány výpočetní moduly s CPU, GPU a úložné moduly, takže zákazník si může kombinovat workload dle svých požadavků.

„Atos je přední globální partner dodávající vysoce výkonná a škálovatelná řešení pro použití SAP HANA. Společně jsme pracovali na zrychlení jeho používání poskytnutím kompletních řešení aplikací certifikovaných až do velikosti 16 TB RAM. Sortiment nových serverů BullSequana S je jednou z nejvíce škálovatelných platforem na trhu, která je optimalizována pro kritická použití. Předpokládá se, že se otevřou mezi SAP a Atos nové další oblasti spolupráce související s umělou inteligencí a strojovým učením,“ řekl Dr. Jörg Gehring, hlavní viceprezident a globální ředitel SAP HANA Technology Innovation Networks.

Extrémně škálovatelný server jako odpověď na obě výzvy: tradiční nasazení i AI

BullSequana S spojuje nejmodernější škálovatelné procesory Intel Xeon s kódovým názvem Skylake a inovativní architekturu navrženou týmy z výzkumu a vývoje společnosti Atos. Ta díky extrémní škálovatelnosti od 2 do 32 CPU v rámci jednoho stroje spolu s inovativním vysokokapacitním úložištěm, prostředky zvyšujícími výkon (například akcelerace pomocí GPU jednotek) a potenciálními dalšími technologiemi ve vývoji, jako třeba FPGA, pomáhá snížit náklady na infrastrukturu a současně zvýšit výkon aplikací.

  • Až 32 fyzických procesorů, 896 jader a 32 GPU na jediném serveru nabízejícím vynikající výkon a podporu pro dlouhodobou ochranu investic, protože se požadované kapacity mohou navyšovat rozvíjet plynule s požadavky podniku.
  • Díky až 48TB RAM a 64 TB NV-RAM na jediném serveru bude analýza výrobních databází podniku prováděná technologii in-memory v reálném čase běžet mnohem rychleji než na běžných serverech a současně bude zajištěna bezpečnost i vysoká kvalita služeb.
  • S vnitřním úložištěm o velikosti až 2 PB je BullSequana S velmi efektivní pro užití ve virtualizovaném prostředí či pro práci s velkými objemy dat systémem datových jezer.

Dostupnost

První zařízení BullSequana S vyrobená ve francouzském závodu firmy Atos jsou celosvětově k dispozici od 9. listopadu 2017.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Nejčtenější

Chyba: Žádné články k zobrazení